Sobota,  10. apríl 2021  -  13:52:45
Poker, Sports Betting, Casino Poker, Sportwetten, Casino BonusBonusBonus.cz BonusBonusBonus.sk Poker, kasyno, bukmacher BonusBonusBonus.hu BonusBonusBonus.ru Poker, Sports Betting, Casino

IBAS - Independent Betting Adjudication Service


Bwin

Priemysel hazardných hier je svojou komplexnosťou a rozsahom prakticky odsúdený k neustálemu vzniku konfliktov. Ročný obrat prevádzkovateľov hazardných hier vo Veľkej Británii je okolo £ 50 miliárd a rovnako ako maloobchodný sektor alebo zábavný priemysel sa aj tu vyžaduje najvyšší štandard zákazníckeho servisu. Pritom je veľmi dôležité, aby mali prevádzkovatelia hazardných hier a ich zákaznícki k dispozícii rýchle a efektívne prostriedky na riešenie prípadných konfliktov. K efektívnemu a hodnovernému riešeniu konfliktov je však potrebná nezainteresovaná tretia strana…

Independent Betting Adjudication Service

Independent Betting Adjudication Service (Nezávislá stávková arbitráž) bol založený v roku 1998 vo Veľkej Británii a funguje ako nezávislý a bezplatný arbiter v prípade vzniknutého sporu o výsledok stávky medzi stávkovou kanceláriou alebo prevádzkovateľom hazardných hier a zákazníkom. IBAS poverilo riešením konfliktov v sporných prípadoch britské ministerstvo vnútra. IBAS je tiež držiteľom povolenia udeleného odborovým zväzom, ktoré ho rovnako uznalo ako nezávislého arbitra. IBAS je „Company Limited By Guarantee“ (CLG), ktorá má vo Veľkej Británi zvláštny status „Limited Company“ (akciovej spoločnosti). Ako taká disponuje spoločnosť IBAS nulovým akciovým kapitálom; podnik je v súčasnosti financovaný troma ručiteľmi (stav: marec 2008). Všetci členovia IBAS sa v prípade likvidácie podniku zaviazali prispieť £ 1. IBAS považuje za zvlášť dôležitú neutralitu a férovosť voči obom stranám. Všetky rozhodnutia vydáva po prihliadnutí na dané, bookmakrom stanovené pravidlá. IBAS rozhoduje prípadné spory len za predpokladu, že je daný poskytovateľ hazardných hier držiteľom licencie „Gambling Commission“ a že stávka podlieha anglickej legislatíve. IBAS usiluje o lepšie vzťahy medzi bookmakrom a zákazníkov a snaží sa o vytvorenie férových, jednotných a jednoznačne stanovených pravidiel zo strany poskytovateľov stávkových služieb. Najdôležitejším cieľom tohto podniku je však uspokojenie zákazníkov, ako aj prevádzkovateľov hazardných hier kontinuálnym skvalitneňovaním svojich služieb.

Členovia

williamhillcasino.com

IBAS vedie vždy aktuálny zoznam, kde sú uvedení všetci jeho registrovaní bookmakri. Členstvom IBAS sa môžu pochváliť mnohí britskí bookmakri, ako napríklad Betfair, Bet365, Betfred, Coral, Ladbrokes, Paddy Power, Stan James alebo William Hill; všetci členovia IBAS majú na svojej stránke (alebo v jednotlivých pobočke) vyobrazené logo IBAS. BonusBonusBonus vyjednal pre Vás so všetkými týmito bookmakrami najvyšší bonus na sieti vôbec. Napríklad na Betfair získate na Váš prvý vklad až $ 50. Ak si chcete Váš exkluzívny BBB bonus zaistiť ihneď, kliknite na tento link, ktorý vás zavedie priamo na stránku Betfair. Okrem senzačnej ponuky športových stávok disponuje Batfair aj skvelým kasínom a jednou z najobľúbenejších pokerových herní vôbec. Na Bet365 získate od BonusBonusBonus exkluzívny uvítací bonus v hodnote 100% prvého vkladu až do výšky € 100. Navštívte jednoducho stránku Bet365 cez tento link a zaistite si BBB bonus! Okrem športového stávkovania ponúka Bet365 aj veľmi zaujímavé kasíno a legendárnu pokerovú herňu. Všetci bookmakri, ktorí sa v IBAS zaregistrovali, sa zaväzujú pokladať rozhodnutia IBAS za nezvratné. Bookmakri, ktoré tento záväzok porušia, budú zo zoznamu bezodkladne vyškrtnutí.

Arbitráž v prípade sporu

V prípade nezhôd o výsledku stávky je potrebné zaslať inštancii IBAS arbitrážny formulár, ktorý presne popisuje povahu sporu. IBAS neakceptuje, ani nerieši telefonicky ohlásené spory. Spomínaný arbitrážny formulár si je možné vyžiadať aj telefonicky, a to najlepšie na čísle: +44 20 73 47 58 83. Najjednoduchšia je však návšteva webovej stránky IBAS, kde sa pod „Adjudication Form“ dá vyplniť formulár sťažností online a okamžite odoslať. Vo formulári musí zákazník uviesť všetky dôležité informácie a doložiť ich dôkazmi.Vyplnené formuláre sa posielajú poštou na doleuvedenú adresu.

Pred vynesením rozsudku sa IBAS presvedčí, či bol spor dokonale preverený daným poskytovateľom hazardných hier, či skutočne nedošlo k vyriešeniu problému k spokojnosti zúčastnených a či obe strany akceptujú všeobecné obchodné podmienky spoločnosti IBAS. Povinnosťou oboch zúčastnených strán je predloženie návrhu, ktoré popisuje okolnosti celého prípadu. Na bookmakroch nezávislý a nestranní členovia správnej poroty IBAS budú prípadom poverení až vtedy, keď vedenie IBAS potvrdí vyčerpanie všetkých na prípad aplikovateľných metód. IBAS garantuje, že o prípade rozhodujú len nezávislí arbitri s dlhoročnými skúsenosťami. Po vynesení rozhodnutia správnej poroty IBAS sa konečný výsledok oznámi obom stranám (teda bookmakrovi i stávkujúcemu) písomne. IBAS rozhoduje o spore na základe predchádzajúcich uznesení, ktoré boli vypracované za podobných podmienok. IBAS prejednáva všetky prípady starostlivo, individuálne a dôverne! Po skončení arbitráže obdržia obe strany identické kópie celého uznesenia, ktoré boli tiež základom pre vydanie konečného verdiktu. Rozhodnutia IBAS sa teda zakladajú na objektívnych sledovateľných a zrozumiteľných kritériách.

Výhody pre poskytovateľov online hazardných hier

IBAS je vynikajúcou službou nielen pre zákazníkov jednotlivých poskytovateľov hazardných hier. Tiež bookmakri profitujú z registrácie. Registráciou získava bookmaker na trhu uznanie seriózneho a bezpečného podniku, ako aj záruku férového a neutrálneho vyriešenia sporu podľa zákona „Gambling Act 2005“. Gambling Act 2005 je parlamenté uznesenie o regulácii online hazardných hier prijaté vo Veľkej Británii, ktoré vstúpilo do platnosti v roku 2007.

Ďalšou výhodou pre všetkých prevádzkovateľov hazardných hier je, že IBAS disponuje splnomocnením na vyriešenie sporov pre všetky oblasti hazardnej hry, a preto zastrešuje kompletnú ponuku bookmakra. Poskytovateľ hazardných hier zaregistrovaný u IBAS spĺňa navyše podmienky „Gambling Commission“, na základe ktorých je bookmaker v prípade vzniknutého sporu povinný vymenovať externého arbitra preberajúceho celý prípad.
„Gambling Commission“ bola založená v súvislosti s prijatím zákona Gambling Act 2005. Jej úlohou je regulácia športových stávok, Binga, kasín a automatových hier.

Independent Betting Adjudication Service
PO Box 62639, London, EC3P 3AS, UK

---

Tag Cloud

---