Sobota,  10. apríl 2021  -  14:15:18
Poker, Sports Betting, Casino Poker, Sportwetten, Casino BonusBonusBonus.cz BonusBonusBonus.sk Poker, kasyno, bukmacher BonusBonusBonus.hu BonusBonusBonus.ru Poker, Sports Betting, Casino

Bankový prevod


Platba bankovým prevodom

Bankový prevod funguje vložením hotovosti na účet alebo prevádzaním bezhotovostnej platby z jedného účtu na druhý. Bezhotovostná transakcia sa uskutočňuje buď elektronicky (e-banking) alebo na základe vyplnenia formulára, ktorý sa na Slovensku volá Príkaz na úhradu.

Casino

Poker

Sports betting

Kasína, ktoré prijímajú bankový prevod
Bonus
$4.400
€100
$3000
€1.000
£200


Tlačivo Príkaz na úhradu musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

 • číslo účtu a kód banky príjemcu,
 • číslo účtu a kód banky platiteľa (len pri bezhotovostných prevodoch),
 • meno (prípadne adresu) príjemcu,
 • meno (prípadne adresu) odosielateľa,
 • čiastku k úhrade,
 • (prípadne variabilný, konštantný či špecifický symbol),
 • pri medzibankových prevodoch v rámci EU a zahraničných prevodoch: IBAN (International Bank Account Number) a Swift-kód (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication), prípadne BIC (Bank Identifier Code) namiesto čísla účtu a kódu banky.

Druhy bakových prevodov

 • Tuzemské bankové prevody;
 • EU prevody: zvláštna forma cezhraničného prevodu je od 1.júla 2003 medzibankový prevod v rámci EU. Najjednoduchšia je situácia pri prevodoch v rámci 15 členských krajín eurozóny (Belgicko, Cyprus, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko), ktoré používajú euro ako národnú menu. Pretože sa na území SR zatiaľ nevykonáva tuzemský platobný styk v eurách, bude toto možné až po vstupe SR do Európskej menovej únie od 1. 1. 2009;
 • SEPA - Single Euro Payments Area ( Jednotný priestor platieb v eurách): Implementácia SEPA umožňuje realizáciu akéhokoľvek platobného prevodu v rámci eurozóny z jedného bankového účtu alebo prostredníctvom karty rovnako ľahko, bezpečne a lacno ako v rámci národných platobných systémov. Všetky platby v rámci eurozóny majú charakter tuzemských platieb. Implementácia SECA v SR sa v zásadných bodoch prelína so zavedením hotovostného eura v zmysle prijatého Národného plánu zavedenia eura v SR;
 • zahraničný platobný prevod.

Priebeh bankového prevodu

 • Prevod pomocou Príkazu na úhradu: je potrebné vyplniť všetky požadované údaje v tomto formulári. Vyplnený príkaz na úhradu sa odovzdáva banke, ktorá prevodný príkaz prevádza. Prevádzaná čiastka sa buď v hotovosti zaplatí v banke, alebo sa sťahuje priamo z bankového účtu. Platiteľovi banka následne vystaví orazený doklad o prevedí platby.
 • Elektronické prevody (e-banking) sa uskutočňujú priamo na stránke príslušnej banky. Po vyplnení požadovaných údajov o transakcii posiela banka spravidla formou sms na mobilný telefón autorizačný kód (platba sa však môže potvrdiť aj elektronickým podpisom alebo PIN-kódom).

Vrátenie plaby je možné len do doby, kým sa prevedená suma nepripíše na účet príjemcu, preto je väčšinou veľmi obtiažne požadovať peniaze od banky spätne (platí to zvlášť pri elektronických prevodoch). Obyčajne je v tomto prípade potrebné spojiť sa priamo s príjemcom.

Ako dlho trvá bakový prevod?

Zákon o platobnom styku to stanovuje v § 7:

 • suma prevodu je odpísaná z účtu príkazcu v deň, ktorý bol zadaný na prevodnom príkaze (alebo v prvom bankovom pracovnom dni nasledujúcom po doručení prevodného príkazu);

 • ak je účet príjemcu v tej istej banke ako účet príkazcu, musí byť suma pripísaná na účet príjemcu v ten istý deň, kedy bola suma odpísaná z účtu príkazcu;

 • ak je účet príjemcu v inej banke, musí byť suma pripísaná na účet príjemcu v nasledujúci bankový pracovný deň.

Bankový pracovný deň je deň, kedy NBS a komerčné banky pracujú, teda keď funguje medzibankový platobný systém. Veľmi dôležitým údajom pri zadávaní prevodného príkazu je tzv. „cut-off time“ - je to čas, kedy najneskôr musí klient doručiť banke prevodný príkaz, aby banka stihla vyššie uvedené lehoty. Ak je príkaz doručený po tejto lehote, berie sa to tak, že bude spracovaný až nasledujúci bankový pracovný deň. Banka je vždy povinná zverejniť svoj „cut-off time“.

Medzibankový prevodný príkaz môže trvať aj menej ako 24 hodín, ale aj viac ako 4 dni (v prípade zadania príkazu v piatok po cut-off time spracuje banka príjemcu prijatú platbu až v utorok).

Aké poplatky si môže banka naúčtovať za bankový prevod?

Platby za tuzemský prevodný príkaz sa líšia v závislosti od konkrétnej banky.

Cezhraničné prevody v eurách by v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ mali byť spoplatňované rovnako ako analogické tuzemské prevody v eurách.

Poplatky za medzinárodné bankové prevady si stanovuje každá banka individuálne.

Majú bankové prevody transakčné limity?

Vnútroštátne/tuzemské prevody nemajú stanovené žiadne transakčné limity. Cezhraničné prevody v eurách a medzinárodné prevody nesmú presiahnuť sumu 50 000 EUR.

Medzinárodné platobné prevody nad 12 500 EUR podliehajú z daňových dôvodov ohlasovacej povinnosti.

Kde je akceptovaná platobná metóda bankovým prevodom?

Bankový prevod je klasickou platobnou metódou a akceptuje sa takmer všade.

Túto platobnú metódu akceptuje väčšina online bookmakrov, ako 10Bet alebo Expekt, ako aj online kasína, napríklad Club USA Casino či Casino Tropez, a online pokerové herne, napríklad Everest Poker a Poker Ocean.

Bezpečnosť

Prevody formou príkazov na úhradu patria k tým najbezpečnejším vôbec.

Aj elektronické prevody sa počítajú k tým najbezpečnejším. Pozor však treba dávať na tzv. „Phishing-Mails“. Ide o podvodný e-mail, ktorý vyzerá, akoby bol odoslaný z užívateľovej banky. V takomto e-maili banka pod nejakou zámienkou (hroziaca zrušením účtu apod.) žiada o overenie totožnosti a ďalších údajov (napr. číslo kreditnej karty, prístupové údaje). Po kliknutí na odkaz v e-maili je užívateľovi zobrazená falošná webová stránka, kde vyplní požadované údaje. Následne užívateľ príde o svoje peniaze prevedené z jeho účtu alebo odčerpané z jeho kreditnej karty.

Všetky banky dnes používajú mnohé elektronické bezpečnostné opatrenia, ako aj kódovaciu technológiu SSL, čo zaručuje bezpečné prevádzanie transakcií.

Ak by v dôsledku peňažných transakcií došlo k sporu medzi poskytovateľom hazardných hier a jeho zákazníkom, je tu možnosť kontaktovania nezávislej arbitráže, ktorá spor rozhodne ako neutrálna tretia strana.

Support

V prípade problémov s bankovým prevodom sa treba obrátiť na konkrétnu banku!

---

Tag Cloud

---