Štvrtok,  3. december 2020  -  08:02:15
Poker, Sports Betting, Casino Poker, Sportwetten, Casino BonusBonusBonus.cz BonusBonusBonus.sk Poker, kasyno, bukmacher BonusBonusBonus.hu BonusBonusBonus.ru Poker, Sports Betting, Casino

ŠEK


Šek ako platobný prostriedok

Šek je cenný papier, ktorý slúži pri bezhotovostnom platobnom styku a ktorý sa považuje za osvedčený platobný prostriedok.
Z právnickeho hľadiska je šek definovaný ako dokumentm ktorý slúži ako príkaz k platbe.
Osoba, ktorá šek vystavila (vystaviteľ), splnomocňuje inú osobu (šekovníka – to je vždy banka), aby zaplatila istú sumu v prospech tretej osoby (remitent).

Casino

Poker

Sports betting

Kasína, ktoré prijímajú šek
Bonus
€100
$577
£75


Šek je cenný papier, z čoho vyplýva, že osoba uvedená ako vystaviteľ (v políčku nazývanom indosament), je zároveň majiteľom tohto šeku. V prípade potreby môže šekovník na transakciu splnomocniť iného šekovníka. Pri viacnásobnom indosovaní vzniká takzvaný rad indosamentov. Avšak len remitent je oprávnený k vyplateniu šeku.

Aj pri výbere online výhier od rôznych bookmakerov, v kasínach alebo pokerových herniach je šek najlepším a najbezpečnejším platobným prostriedkom pre tých, ktorí nechcú uvádzať číslo svojej kreditnej karty alebo iné finančné detaily.

Mnohé online hazardné stránky akceptujú ako jediný spôsob výberu práve šeky. Prostredníctvom šekov si môžu nechať od niektorých pokerových herní, napríklad Bodog Poker, vyplatiť svoje výhry dokonca aj občania Spojených štátov.

Typy šekov

 • Hotovostný šek
  Hotovostný šek sa vypláca výhradne v hotovosti a môže si ho nechať vyplatiť jedine prijímateľ. Tento druh šeku sa však v porovnaní so zúčtovancím šekom v oblasti online hazardu takmer nepoužíva.
 • Zúčtovací šek
  Zúčtovací šek nie je vyplácaný v hotovosti. Stanovená čiastka sa prevádza priamo na bankový účet, čo uľahčuje jej kontrolu. Tento typ šekov akceptujú takmer všetci poskytovatelia online hazardných hier.

 

Priebeh platby šekom

Preplatenie šeku je za normálnych okolností možné len v banke, ktorá je na ňom uvedená ako šekovník.

Ak chce vystaviteľ vystaviť remitentovi zúčtovací šek, musí o to požiadať banku. Tá predbežne pripíše sumu na účet príjemcu, aby sa predišlo zneužitiu takzvanými nekrytými šekmi (šekové podvody) a postúpi šek banke príjemcu.
Banka vystaviteľa stiahne zadanú sumu z jeho účtu a poukáže ju banke prijímateľa. Tá ju ihneď po obdržaní pripíše na jeho účet.

Splatnosť / Lehota na predloženie

Lehoty na predloženie šekov:

 • 8 dní pri vystavení v domácej krajine,
 • 20 dní pri vystavení v Európe,
 • 70 dní pri vystavení mimo Európy.

Lehota na predloženie začína deň po vystavení a končí posledným dňom splatnosti. Ak táto doba vypršala, je preplatenie šeku možné len so súhlasom banky. Tá však nie je povinná šek akceptovať.
Ihneď po predložení šeku v banke vystaviteľa ho táto posúva príslušnému peňažnému inštitútu.

Ak je na šeku zadaný skorší dátum, môže byť vyplatený aj pred dátumom výdaja!

Ako dlho trvá proces vyplatenia šekom?

Online poskytovatelia hazardných hier akceptujú pri vkladoch a výberoch spravidla zúčtovacie šeky. V porovnaní s hotovostným šekom, ktorého výber je možný ihneď, trvajú transakcie zúčtovacím šekom rozlične dlho.

V závislosti od banky, ktorá šek vystavila, alebo od počtu zúčastnených, môže tento proces trvať niekoľko dní, ale i týždňov.

Vyplatenie výhry šekom trvá v online pokerových herniach ako Betfair Poker 7 až 10 dní, u online bookmakra ako William Hill v priemere 15 pracovným dní.

Výbery napríklad na FullTilt Poker trvajú priemerne 15 pracovných dní, na Bet 365 však približne až 28 pracovných dní.

Aké poplatky sa pri šekoch účtujú?

Väčšina bánk si pri preplatení zúčtovacích šekov účtuje istú fixnú sumu a percentá z danej čiastky. Medzi bankami však v tomto smere existujú veľké rozdiely, preto sa porovnanie ich poplatkov určite oplatí!

Pri preplácaní šekov v USD si banky účtujú v priemere € 8 až € 34 za šek.

Na akú sumu môže byť šek vystavený?

Online bookemakri a online pokerové herne určujú všetky limity výberov sami.

Bezpečnosť

Za šek sa považujú iba také cenné papiere, ktoré spĺňajú všetky zákonné náležitosti šeku.

Šek musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:

 • označenie slovom „šek“ v jazyku, v ktorom je vystavený;
 • požadovanú sumu slovom alebo číslom;
 • meno bankovej inštitúcie, ktorá má uskutočniť úhradu;
 • platobné miesto;
 • príkaz na zaplatenie stanovenej sumy;
 • podpis vystaviteľa šeku;
 • miesto a dátum vystavenia šeku.

Všetky údaje s výnimkou dátumu vystavenia musia byť správne, inak šek stráca svoju platnosť. Šek so skorším alebo neskorším dátumom je rovnako platný ako ten s aktuálnym.

V prípade, že by sa počas platobného procesu vyskytli medzi medzi poskytovateľom online hazardných hier a zákazníkom nejaké problémy, je k dispozícii nezávislá arbitráž, ktorá pomáha riešiť vzniknuté spory.

Kde sa prijímajú šeky ako platobná metóda?

V Severnej Amerike patrí platba šekom medzi najrozšírenejšie platobné metódy, v Európe sa tento spôsob využíva čoraz menej. Krajiny ako Fínsko alebo Švédsko šeky nepoužívajú vôbec.

Online poskytovatelia hazardných hier ako kasína alebo pokerové herne však ponúkajú platby šekom i naďalej.

Podpora

Pri problémoch so šekmi sa obráťte na vystaviteľa, prípadne na banku, ktorá je za jeho vystavenie zodpovedná.

---

Tag Cloud

---