Nedeľa,  11. apríl 2021  -  05:09:06
Poker, Sports Betting, Casino Poker, Sportwetten, Casino BonusBonusBonus.cz BonusBonusBonus.sk Poker, kasyno, bukmacher BonusBonusBonus.hu BonusBonusBonus.ru Poker, Sports Betting, Casino

ZAS - Združenie abstinentov Slovenska


Združenie abstinentov Slovenska


Školské námestie 394/21 / P.O.Box 19
906 38 Rohožník, Slovakia
Telefón: 034 / 658 8145
Mobil: 0903 384 371
zas1@mail.t-com.sk
www.abstinenti.sk

Združenie abstinentov Slovenska v skratke „ZAS“ je verejnoprospešným mimovládnym, nezávislým a nepolitickým zoskupením fyzických i právnických osôb, ktorým nie je ľahostajné pôsobenie drog a iných návykových látok (alkohol, hra, ...) na život a zdravie jednotlivca, ako aj na celú spoločnosť. ZAS je platným členom Slovenskej humanitnej rady.

Členom ZAS sa môže stať fyzická osoba od 15. roku života (so súhlasom rodiča alebo právneho zástupcu). Každý člen ZAS sa zaväzuje osobným príkladom podporovať a presadzovať v našej spoločnosti zdravý životný štýl. Členstvo v tomto združení môže byť: riadne individuálne, riadne kolektívne, sympatizujúci jednotlivec, sympatizujúci kolektív alebo spolupracujúci člen.

ZAS sa opiera predovšetkým o myšlienku svojpomoci. Členovia nie sú nabádaní k odbornej pomoci, ale sú nasmerovaní k vlastnej tvorivej aktivite. Združenie im poskytuje priestor pre tvorivé konanie v prospech tých, ktorí pomoc potrebujú najviac. Nejedná sa teda len o drogovo závislých, ale aj o ich rodičov, životných partnerov, súrodencov, deti...

Uplatnenie v tomto združení nachádzajú aj konzumenti kávy, tabaku či alkoholu, ktorým nie je ľahostajné negatívne pôsobenie drog, alkoholu a hier. Konzumenti sú v ZAS zastúpení v skupine „sympatizujúcich členov“, ktorá nie je viazaná prísľubom abstinencie.

ZAS sa orientuje predovšetkým na osvetovú prácu v oblasti prevencie drog, na doliečovacie aktivity pre drogovo závislých (po ústavnej liečbe, alebo v rámci ambulantnej liečby) a na zapájanie stabilizovaných drogovo závislých (abstinujúcich) do jednotlivých prevenčných akcií.

ZAS má v súčasnosti 36 pobočiek, ktoré spájajú približne 3 100 jednotlivcov z rôznych regiónov Slovenska.

 • Klub gamblerov Banská Bystrica
 • A-klub Hron Brezno
 • Klub abstinujúcich Brezová pod Bradlom
 • AA „Fénix“ Komjatice
 • Psychosociálne centrum AA Košice
 • A klub „Nový začiatok“ Levice
 • A klub Maják Liptovský Hrádok
 • A-klub Lučenec
 • A-klub Myjava
 • Klub Abstinentov v Nových Zámkoch (KANZ)
 • ALFA Klub Pezinok
 • Klub abstinentov Piešťany
 • KLUS Poprad
 • A klub Považská Bystrica
 • KAHAN - Klub abstinentov Prešov
 • Spolok abstinentov Prievidza
 • A klub „POHODA“ Revúca
 • Klub abstinentov Rohožník
 • A-klub Rožňava
 • Klub abstinentov Senica
 • Klub abstinentov Skalica
 • A-klub v PL Sučany
 • AA „Nádej“ Šurany
 • A-klub Trenčín KAT
 • Klub abstinentov Trnava
 • Klub POMARANČ Trnava
 • A-klub NÁDEJ Turčianske Teplice
 • A-klub Zvolen
 • Klub abstinentov Žilina
 • A-klub pri resocializačnom zariadení Čistý deň n.o. Galanta
 • A-klub AT Sanatórium Bratislava - Petržalka


Kontaktné údaje jednotlivých pobočiek a termíny stretnutí nájdete na domovskej stránke ZAS.

---

Tag Cloud

---