Sobota,  23. január 2021  -  12:08:18
Poker, Sports Betting, Casino Poker, Sportwetten, Casino BonusBonusBonus.cz BonusBonusBonus.sk Poker, kasyno, bukmacher BonusBonusBonus.hu BonusBonusBonus.ru Poker, Sports Betting, Casino

VOP


Všeobecné obchodné podmienky

Znenie platné od 30. júla 2007

1. Úvodné ustanovenie

Prevádzkovateľom webovej stránky BonusBonusBonus.com je spoločnosť LM Vermittlungsges.m.b.H. (ďalej len spoločnosť). Predmetom činnosti spoločnosti je výhradne poskytovanie informácií, nie však ponuka, uzatváranie, či sprostredkovanie stávok. Kedykoľvek, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia, je možné jednotlivé časti webovej stránky meniť, doplniť, zmazať, alebo dočasne, či úplne pozastaviť ich uverejnenie.

 

2. Podmienky užívania

Obsah webových stránok je určený osobám starším 18 rokov, ktorým rakúska legislatíva, ako aj legislatíva vlastného štátu umožňuje využívanie ponúkaných služieb. Za preskúmanie príslušných právnych noriem je zodpovedný sám užívateľ. Treba brať do úvahy, že uzatváranie či sprostredkovanie stávok alebo účasť na hazardných hrách podliehajú v mnohých štátoch zákonným obmedzeniam alebo môžu byť i protizákonné.

 

3. Ručenie

Informácie a údaje uverejnené na webovej stránke sú – v rámci možností – starostlivo preverené. Údaje často poskytuje a priebežne aktualizuje tretia strana, a preto spoločnosť neručí za ich správnosť. Záruka sa nevzťahuje na všetky údaje, ktoré sa týkajú aktuálnosti, korektnosti, úplnosti a kvality poskytovaných informácií. Záruka sa nevzťahuje ani na chybný, omeškaný, zmanipulovaný či zneužitý, alebo nesprávne prevedený prenos dát. Toto platí predovšetkým v prípade chybného prenosu informácií o kurzoch (napríklad pri porovnaní jednotlivých kurzov), stave hry, hráčskych stoloch a turnajoch v pokerových herniach a kasínach a ďalších. Údaje, ktoré pochádzajú od jednotlivých bookmakrov, pokerových herní, kasín či inej tretej strany, predstavujú len nezáväzné predbežné informácie. Aktuálne a záväzné stávkové kurzy stanovuje výhradne daný prevádzkovateľ webových stránok, ktorého všeobecnými obchodnými podmienkami je nutné sa riadiť. Záruka sa nevzťahuje na ušlý zisk, prehru v hre, ani na žiadne iné škody podobného druhu (vrátane ich následkov alebo nepriamych škôd), a to i v prípade, že tieto problémy súvisia so vstupom na stránku, s využitím odkazov na iné stránky a s obsahom alebo dostupnosťou stránky.

 

4. Odkazy a linky

Pred počiatočným umiestnením každého odkazu/linku je webová stránka dôkladne preverená. Mnohé webové stránky však podliehajú neustálym, často i kompletným zmenám, preto spoločnosť nepreberá zodpovednosť za iné webové stránky. Za ich obsah zodpovedajú výlučne ich prevádzkovatelia. V prípade, že niektorý odkaz vedie na stránku, ktorej obsah je podozrivý alebo protiprávny, je žiaduce na to upozorniť; v takomto prípade bude odkaz okamžite odstránený.

 

5. Autorské právo a ochranná známka

Informácie a údaje umiestnené na webovej stránke môžu byť v duševnom vlastníctve tretej osoby, zvlášť ak sa jedná o tvorcov stránky, ktorých práva je taktiež nutné zohľadňovať. Aj obsah a štruktúra webovej stránky a jej subdomény sú chránené autorským právom, ako aj právom ochranných známok. Linky na tejto webovej stránke sú umiestnené vedome. Prebratie hlavného okna do vlasného rámu (frame set) je neprípustné. Použitie obsahu stránky vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas. Kopírovanie či používanie grafického materiálu, zvukových dokumentov, videozáznamov a textov bez výslovného súhlasu je zakázané.

 

6. Ochrana údajov

Spoločnosť ukladá všetky osobné údaje užívateľov do elektronického adresára. Dáta sú použité výhradne za účelom starostlivosti o zákazníkov, rozosielania informácií a účtovnej evidencie. Užívateľ svojou registráciou súhlasí s evidenciou a spracovaním jeho osobných údajov za vyššie spomenutými účelmi. Užívateľ, ktorý sa zaregistruje na webovej stránke, súhlasí s tým, že prevádzkovateľ môže jeho údaje podstúpiť iným webovým stránkam, pokiaľ s tým nie sú spojené žiadne výdaje.

 

7. Súdna príslušnosť a rozhodné právo

Pre všetky právne spory vzniknuté zo zmluvného vzťahu je mieste príslušným súdom súd vo Viedni (Gericht 1010 Wien), ak to nie je v rozpore s kogentnou právnou normou § 14 rakúskeho zákona o ochrane spotrebiteľa (KschG). Spoločnosť sa riadi rakúskym hmotným právom bez ohľadu na odkazujúce normy medzinárodného práva.

 

8. Záverečné ustanovenie

Neplatnosť alebo nevyhnuteľnosť niektorého ustanovenia zmluvy nemá za následok neplatnosť alebo nevyhnutnosť ostatných ustanovení.

Poznámka: Slovenský preklad je jedine informatívny, záväzná je nemecká verzia Všeobecných obchodných podmienok (AGBs) spoločnosti LM Vermittlungsges.m.b.H.

---

Tag Cloud

---